top of page

KLARA

GRANSTRAND

Jag arbetar med skulptur, installation och formgivning av bruksobjekt. Utforskande och direkt prövar jag vardagliga fysiska samspel mellan energi, kraft, materialitet och rumslighet. 

Jag undersöker materialens villkor och potential och aktiverar dem dynamiskt, mekaniskt, statiskt. Det handlar om spänningsfält, gränser och möten, beständigt och förgängligt, abstrakt och konkret, och frågor om kroppslighet, interaktioner, hierarkier, makt, resurser och tid.

Utbildad på Beckmans Designhögskola. Utöver arbete med egen praktik också verksam inom scenografi, inredning och pedagogiskt arbete på tex. Design Lab S, Nyckelviksskolan och som gästkritiker på Beckmans kvällsskola. Tidigare utställd på bland annat Det Nya Museet, Etage Projects och Örnsbergsauktionen. Just nu verksam i Stockholm och i verkstaden i Sörmland med projekt som förmodligen kommer ut hösten 2021.

bottom of page