top of page

KIM

BJÖRNSON

Kontakta Kim

Instagram: @kimbjornson

Kim.bjornson@gmail.com 

Kim arbetar lustfyllt och lägger vikt i att hantverket i sig själv ska tala, både till honom i arbetsprocessen men även till betraktaren. I arbetet inför modern dwelling lyser just detta igenom i verket "Lonely ranger".

bottom of page