top of page

JOSEFINE
SJÖKVIST

Jag trivs i skapandeprocesser och arbetar i olika medium för att få utlopp för det - som formgivare, som låtskrivare och som lärare.

Som formgivare har jag ett konstnärligt förhållningssätt, men använder mig av former som kan refereras till typiska designobjekt, som exempelvis en stol. Man kan säga att jag använder det igenkännbara i föremål som ett lockbete för en person att närma sig det jag har skapat. Genom objektets form och sättet jag behandlar material, kan en få uppfattningen om att uttrycket väger tyngre än bekvämligheten. Mitt mål är att skapa en konstnärlig och materiell upplevelse där mottagarens egna associationer bestämmer vad objektet vill säga med sin existens.

Materialen jag arbetar i bestäms utifrån syftet, men med en förkärlek till att arbeta i metall.
 
 

 

Kontakta Josefine

Instagram: @josefine.sjokvist 

josefine.sjokvist@hotmail.se

073 826 79 39

bottom of page