ANJA FREDELL

Jag arbetar huvudsakligen med handtuftningsteknik och skapar skulpturer, bilder och mattor.

I mitt konstnärskap uttrycker jag relationer mellan olika rum och konsekvenserna av dessa relationer.  

Bland dessa rum intar hemmet och den inre världen en särställning, såsom platserna som inhyser det mest intima och privata hos människan. I konstverken uttrycks självets egen inre arkitektur och  blandar sig i starka färger och teatraliska rörelser samman med andra livsvärldar.

På detta sätt söker verken åskådliggöra både hemmets betydelse för uppkomsten av inre världar och de inre världarnas betydelse för uppkomsten av hemmet. Mattans form och traditionella plats i hemmet för tankarna till ett avgränsat rum eller den scen på  vilka hemmets möten äger rum.

Kontakta Anja

Instagram: @anjafredell
anjafredell.com